Disclaimer

Disclaimer voor pelletkachelgroningen.nl

Algemeen

Videotheek 2000 B.V. h.o.n. Trendy 2000 (Kamer van Koophandel 02326296), hierna te noemen Pelletkachel Groningen, verleent u hierbij toegang tot pelletkachelgroningen.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Pelletkachel Groningen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Pelletkachel Groningen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Pelletkachel Groningen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Pelletkachel Groningen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Pelletkachel Groningen zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pelletkachel Groningen en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pelletkachel Groningen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.